Treść artykułu

Międzynarodowy Dzień Teatru

W naszej szkole obchodziliśmy niedawno Międzynarodowy Dzień Teatru. W czasie trwania tego dnia uczniowie kształtowali umiejętności związane z teatrem i sztuką aktorską, m.in. rozpoznawali rodzaj oglądanych przedstawień, poznali rolę rekwizytu, stroju, dekoracji w pracy aktora, utożsamiali się z odgrywaną rolą. Kształcili techniki aktorskie poprzez ćwiczenia oddechowe i emisję głosu, obserwowanie własnej mimiki w lustrze. Bogacili słownictwo związane z teatrem, poznawali zawody wykonywane w teatrze i miejsca które można tam zobaczyć. Wcielali się w rolę twórców i odbiorców sztuki co było ciekawym doświadczeniem pozwalającym rozwijać kreatywność, wyobraźnię ale przede wszystkim odczuwanie radości z tworzenia.