Treść artykułu

Witamy nowy rok szkolny

W dniu 4 września z ogromną radością uczniowie i pracownicy naszej szkoły powitali nowy rok szkolny 2023/2024. Pani Dyrektor Danuta Wodyk – Wyczółkowska w krótkim przemówieniu serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych, życząc owocnej pracy i sukcesów w nowym roku szkolnym.
Po oficjalnej uroczystości, uświetnionej występami naszych młodych artystów, uczniowie udali się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami w celu omówienia planów na nowy rok szkolny. 

Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy.