Treść artykułu

NASZE OSIĄGNIĘCIA – KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

W czerwcu  nastąpiło oficjalne podsumowanie projektu. 35 uczniów – uczestników projektu Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6 otrzymało pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne Prace Plastyczne 2023/24.