Autor: <span>Grażyna B</span>

ZIMA W MIEŚCIE 2024

16/11/2023

,,Zima w mieście 2024” w ZSS nr 90 odbędzie się w 2 tygodniu ferii, w terminie 22.01-26.01.2024. w godz. 8.00-15.00. Zapisy przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 24.XI. 23r. od godz. 16.00 i potrwają do 10.XII.23r. do godz. 24.00. Informacja o  zakwalifikowaniu dziecka zostanie opublikowana w systemie 15 grudnia 2023 r. o godzinie 16:00. Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Proszę nie dokonywać opłat (przelewów) przed 1 stycznia 2024 r. Od 2 stycznia 2024 […]

Dzień Postaci z Bajek

15/11/2023

6 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Postaci z Bajek.  To święto przybliża dzieciom bajkowe postaci, zabiera je w świat wyobraźni, zachęca do rozwijania zainteresowań czytelniczych i kształtuje właściwe postawy moralne. Nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć tego dnia przedstawienie pt.” Wars i Sawa” w wykonaniu aktorów teatru Czarodziej. Spektakl przypomniał, jak ważne są bajki w życiu każdego dziecka i ile radości może sprawić ich oglądanie.  

Szkolny Turniej Boccia

19/10/2023

W ramach akcji podsumowującej Europejski Tydzień Sportu w dniu 29.09.2023r. odbył  się w naszej szkole Szkolny Turniej Boccia.

Dzień bez Samochodu

19/10/2023

25 września odbyły się w naszej szkole spotkania integracyjne z okazji Światowego Dnia bez Samochodu. Ich ideą było pogłębianie świadomości uczniów na temat konieczności dbania o środowisko naturalne. Uczestnicy wykonywali zadania związane z rozpoznawaniem zdrowych i szkodliwych dla zdrowia środków transportu. Uczyli się, jak ważne jest dla zdrowia czyste powietrze i dbanie o środowisko, w którym żyjemy.

Witamy nowy rok szkolny

19/09/2023

W dniu 4 września z ogromną radością uczniowie i pracownicy naszej szkoły powitali nowy rok szkolny 2023/2024. Pani Dyrektor Danuta Wodyk – Wyczółkowska w krótkim przemówieniu serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych, życząc owocnej pracy i sukcesów w nowym roku szkolnym. Po oficjalnej uroczystości, uświetnionej występami naszych młodych artystów, uczniowie udali się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami w celu omówienia planów na nowy rok szkolny.  Wszystkim uczniom […]

Lato w mieście 2023

13/07/2023

Lato w mieście 2023 w ZSS nr 90 realizowane jest w terminie 14.08-25.08.2023

Dzień otwarty 07.03.2023

20/02/2023

Dzień otwarty w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 odbędzie się 07.03.2023 od godz. 13.50 od godz.14.00 do 14.30 zajęcia grupowe dla kandydatów na uczniów. Rodziców, którzy chcą umówić się na rozmowę indywidualną z Dyrektorem prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu.  

Międzynarodowy Dzień Teatru

19/05/2022

W naszej szkole obchodziliśmy niedawno Międzynarodowy Dzień Teatru. W czasie trwania tego dnia uczniowie kształtowali umiejętności związane z teatrem i sztuką aktorską, m.in. rozpoznawali rodzaj oglądanych przedstawień, poznali rolę rekwizytu, stroju, dekoracji w pracy aktora, utożsamiali się z odgrywaną rolą. Kształcili techniki aktorskie poprzez ćwiczenia oddechowe i emisję głosu, obserwowanie własnej mimiki w lustrze. Bogacili słownictwo związane z teatrem, poznawali zawody wykonywane w teatrze i miejsca które […]

Lato w mieście 2022

11/05/2022

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022 szkoły/placówki specjalne Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zwanej dalej Akcją organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych zwanych dalej FPES w roku szkolnym 2021/2022 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz rozporządzeniem Ministra […]