Przydatne informacje dla rodziców

Dyrektor: mgr Joanna Wrona  tel.(22)6103421

Wicedyrektor: mgr Tomasz Bladosz  tel.(22)6103421

Kierownik świetlicy: mgr Grażyna Zabrzyjewska tel.(22)6103421

Sekretariat, pedagog:

Godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00

Sekretarz Szkoły- mgr Małgorzata Krzysztoń

Intendent-mgr Izabela Łapacz

Pedagog

mgr Iwona Kulczyk

mgr Anna Gil

mgr Magdalena Miazek

Przydatne linki

Serwis Pomoc Dziecku
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Fundacja Synapsis
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa
Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne w Warszawie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe

 

Zasady rekrutacji

Nasza szkoła przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (autyzm, niedosłuch, niepełnosprawność ruchowa, niedowidzenie). Uczniów z terenu Warszawy przyjmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.Uczniowie spoza terenu Warszawy przyjmowani są na podstawie skierowania z Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa na wniosek starosty powiatu z miejsca zamieszkania ucznia.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

1.Wypełniony wniosek o przyjęcie (do pobrania z naszej strony www)
2.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez rejonową lub specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
3. Akt urodzenia dziecka
4. Świadectwo ukończenia klasy lub szkoły, jeżeli dziecko uczęszczało wcześniej do innej placówki

Pliki do pobrania

 

Terminy przyjmowania wniosków do szkoły podstawowej specjalnej

Terminy przyjmowania wniosków szkoły specjalnej przysposabiająca do pracy

Wzór potwierdzenienia woli zapisu

Wzór wniosku o przyjęcie ucznia do SPS i SPdP

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.