Treść artykułu

Innowacja pedagogiczna – Teatr nasza radość tworzenia

XII Przegląd Małych Form Teatralnych „MAGIK” w Teatrze Kamienica
Dnia 11.05.2017r. na scenie teatru Kamienica uczniowie zaprezentowali szerokiemu środowisku przedstawienie pt. „Zapisane na taśmie filmowej”. Spektakl przygotowany był
w muzyczno – tanecznej scenerii. Publiczność, czyli uczniowie, nauczyciele placówek edukacyjnych a także pracownicy teatru nagrodzili nasz występ gromkimi brawami. Kolejny raz, pomimo dużej konkurencji, nasi artyści zostali wyróżnieni i docenieni. Nauczyciele i uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom i statuetkę. Całemu spotkaniu towarzyszyła dobra zabawa i słodki poczęstunek w gronie przyjaciół z innych instytucji.