Treść artykułu

ZIMA W MIEŚCIE 2024

,,Zima w mieście 2024” w ZSS nr 90 odbędzie się w 2 tygodniu ferii, w terminie 22.01-26.01.2024. w godz. 8.00-15.00.

Zapisy przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 24.XI. 23r. od godz. 16.00 i potrwają do 10.XII.23r. do godz. 24.00. Informacja o  zakwalifikowaniu dziecka zostanie opublikowana w systemie 15 grudnia 2023 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Proszę nie dokonywać opłat (przelewów) przed 1 stycznia 2024 r. Od 2 stycznia 2024 r. od godziny 8:00 do 8 stycznia 2024 r. do godziny 16:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu). Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl .