Międzynarodowy konkurs plastyczny „Mam swoje prawa i znam swoje prawa”

W dniu 14 marca 2017 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość połączona z wernisażem międzynarodowego konkursu plastycznego pt. „Mam swoje prawa i znam swoje prawa”, w którym udział wzięli: uczniowie z Europejskiej Szkoły w Brukseli, dzieci i młodzież z Zespołu „Mazury” z Londynu, dzieci z Przedszkola Kwiatki św. Franciszka, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 97 z Warszawy oraz uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach: pani Małgorzata Wojtaszewska – Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, pani Anna Kościańska – Dobosz wizytator Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie, pani Katarzyna Pszczoła z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, pani Justyna Kalicka – Andziak naczelnik Wydziału Departamentu do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka MSZ, pani Ewa Falkowska Dyrektor Advocacy, Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, pani Małgorzata Połowniak Koordynator Projektów Edukacyjnych Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych     na Rzecz Dzieci UNICEF, pani Agata Tomaszewska-Wolny dziennikarka, prezenterka TVN 24, pan Jacek Gołoś – przewodniczący Rady Rodziców ZSS nr 90 oraz uczniowie wraz z nauczycielami ze szkół i placówek warszawskich.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów naszej placówki przy miłym udziale p. Agaty Tomaszewskiej – Wolny. Zaproszeni goście uroczyście wręczali dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom konkursu oraz podziękowania nauczycielom przygotowującym uczniów do udziału w konkursie. Natomiast dyplomy dla Młodych Artystów ze Szkoły Europejskiej w Brukseli oraz Zespołu Mazury z Londynu zostały przesłane pocztą.
Zarówno konkurs, jak i prezentowana wystawa ukazały ogromną świadomość uczniów w zakresie przysługujących im praw, jak i wynikających z nich obowiązków. Każda z prac umieszczona na wystawie niesie za sobą głębokie przesłanie ukazując, jak ważne jest prawo do życia, do przyjaźni, do bycia kochanym, do życia w pokoju, do nauki, zabawy, do zaufania, do bycia innym, do wyrażania własnych uczuć, do sukcesu, jak również prawo do mówienia w języku ojczystym, do tego, by być wysłuchanym, do błędu, do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i życia w przyjaznym środowisku.

Miłą niespodzianką dla całej społeczności szkolnej była w dniu 7 kwietnia 2017 r. wizyta pani Minister Renaty Szczęch, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pani Minister zwiedziła wystawę propagującą Prawa Człowieka, Dziecka i spotkała się ze wszystkimi uczniami. W uroczystości udział wzięła również pani Joanna Tomasini –Lewandowska, radca Ministra. Gratulując podjętej inicjatywy oraz wykonania oryginalnych prac plastycznych zawierających głębokie przesłanie, pani Minister Renata Szczęch wręczyła wszystkim uczniom atrakcyjne upominki.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.