Treść artykułu

Tworzymy afisze teatralne – warsztaty

W dniu 24.04.17 w ramach realizacji Projektu  Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych „Teatr aktywny  i kreatywny – tworzenie spektaklu teatralnego przez uczniów   ZSS nr 90” odbyły się warsztaty plastyczne. Podczas spotkania uczniowie rozpoznawali afisze teatralne z różnych przedstawień, wskazywali głównych bohaterów, rozwiązywali zagadki słowne i ilustrowane.
W zespołach klasowych przygotowali afisze teatralne do bajek ze scenariusza szkolnego przedstawienia „Teatralny krąg wartości”. Był to czas dobrej zabawy i twórczej pracy, o czym świadczy wystawa prac i prezentacja zdjęciowa.