Treść artykułu

Warsztaty filmowo-plastyczne

W poniedziałek 8 października odbyły się warsztaty filmowo-plastyczne pod hasłem „Co to jest las?”. Podczas spotkania uczniowie poszerzyli wiedzę o leśnym ekosystemie -występujących w nim gatunkach roślin i zwierząt. W oparciu o film edukacyjny uczniowie wykonali w grupach dziewięć pięknych tablic tematycznych utrwalających i systematyzujących wiedzę o złożonym środowisku leśnym. Na zajęciach zapoznali się z nowymi symbolami PCS przedstawiającymi rośliny i zwierzęta. Uczestnicy rozwiązywali też chętnie zagadki obrazkowe i dźwiękowe. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję zintegrować się i współpracować z kolegami z innych zespołów klasowych.