Treść artykułu

Projekt edukacyjny „Jestem Polakiem”

W listopadzie odbyły się warsztaty integracyjne w ramach projektu edukacyjnego „Jestem Polakiem”. Brali w nich udział uczniowie z klas 1 – 4 Szkoły Podstawowej oraz dzieci z Przedszkola nr 243 w Warszawie. 12 listopada nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach na terenie Przedszkola. Obejrzeli przygotowane przedstawienie na temat odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wzięli udział w przygotowanych zajęciach.
21 listopada grupa przedszkolna odwiedziła naszą szkołę. Zajęcia również miały charakter integracyjny, poruszały tematy związane z patriotyzmem. Wszystkie dzieci tworzyły drzewa z dobrymi życzeniami dla Polski. Podczas warsztatów wykorzystano komunikację wspomagającą i alternatywną, aby uczniowie niemówiący mogli w nich w pełni uczestniczyć. Nasi uczniowie przygotowali dzieciom z Przedszkola miłą niespodziankę – kopertę z dobrymi życzeniami „Weź ze sobą miłe słowo i podaj dalej”.