Treść artykułu

Warsztaty ,,Zgoda buduje”

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w naszej szkole odbyły się warsztaty o tematyce niepodległościowej prowadzone przez edukatorkę z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Uczniowie utrwalali wiedzę ma temat naszej Ojczyzny, symboli narodowych, drogi kraju do niepodległości. Warsztaty prowadzone były metodami aktywizującymi i zaangażowały dzieci i młodzież do wspólnej nauki i zabawy.